ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

       
1ος Δημόσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (14/03/2017)
 
Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης, στην παρουσίαση του 1ου Δημόσιου Απολογισμού Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12/3/2017 στο Αμφιθέατρο του Γυμνασίου Γαλατά ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων,

1) Το σύνολο των έργων που θα εκτελεσθούν το 2017 με εξασφαλισμένες πιστώσεις από την Περιφέρεια Αττικής (Προγραμματικές Συμβάσεις Δήμου και Περιφέρειας),

2) Τα έργα που έχουν υποβληθεί προς ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 και

3) Τα έργα που έχουν υποβληθεί προς χρηματοδότηση στην 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2017 της Περιφέρειας Αττικής.

1) ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΤΟ 2017 ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ )

Επισκευή – Συντήρηση των Δημοτικών οδών Δήμου Τροιζηνίας- Μεθάνων
Προϋπολογισμός έργου: 327.210,00 ευρώ


Μελέτη Επέκτασης-Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων
Προϋπολογισμός Μελέτης: 450.000,00 ευρώ
              Περιλαμβάνει:    
             - Περιοχή αναθεώρησης του εγκεκριμένου Σχεδίου: 250 στρ.
              -Περιοχή επέκτασης : 400 στρ.
             - Συνολική Προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης: 26 μήνες
             - Καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου:16 μήνες


Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Βρωμολίμνης Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων
Προϋπολογισμός Μελέτης: 200.000,00 ευρώ
-Ένταξη του Δήμου για πρώτη φορά στο Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση»
Περιλαμβάνει:
Α) Ολοκλήρωση Πολεοδόμησης και
Β) Πράξεις Εφαρμογής


Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τροιζηνίας- Μεθάνων και Πόρου
Προϋπολογισμός έργου: 3.200.000,00 ευρώ
Περιλαμβάνει:
Α) την αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς νερού του δήμου Πόρου από    τον κάμπο έως την είσοδο Γαλατά και
Β) την αντικατάσταση όλων των αγωγών ύδρευσης του Δήμου μας από Γαλατά έως Αγίους Αποστόλους.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΑ
Προϋπολογισμός έργου: 330.000,00 ευρώ

Επέκταση δικτύων ακαθάρτων Μεθάνων και συντήρηση μονάδας υφισταμένης ΕΕΛ  Μεθάνων
Προϋπολογισμός έργου: 1.216.150,00 ευρώ

Κατασκευή τεχνικών έργων στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου Μεθάνων
Προϋπολογισμός έργου: 69.300,00 ευρώ


2) ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ

Ανάδειξη ιστορικού κέντρου Γαλατά
Προϋπολογισμός έργου: 690.000,00 ευρώ
Περιλαμβάνει:
Α) την Μετατροπή του Νηπιαγωγείου Γαλατά σε Πολιτιστικό Κέντρο (ενεργειακό κτήριο)
Β) Την διαμόρφωση του προαυλίου χώρου με ενεργειακά υλικά
Γ) Την ανάπλαση των περιβαλλόντων οδών με ενεργειακά υλικά


Εγκατάσταση τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας νερού στην Δ.Ε. Τροιζήνος
Προϋπολογισμός έργου: 1.430.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
Περιλαμβάνει την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας στα κάτωθι γεωτρήσεις:
-Γεώτρηση Κόλλια Γαλατά
-Γεώτρηση Μεγάλο Ποτάμι Γαλατά
-Γεώτρηση Τακτικούπολης
-Γεώτρηση Κόλλια Τροιζήνας


ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER)

Πρόγραμμα LEADER
O Δήμος εντάχθηκε για πρώτη φορά στο LEADER για εκτέλεση Δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Προτεραιότητα οι οικισμοί του Δήμου

Δημόσια έργα από τον Δήμο: τουλάχιστον 1.000.000,00 ευρώ
Περιλαμβάνει:
-Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις (γεωργικός και αγροδιατροφικός τομέας, τουριστικές δραστηριότητες και ΜΜΕ κλπ) και
 -Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις (Οδοποιία, αρδευτικά έργα, μικρά υδρευτικά έργα, αναπλάσεις, περιβαλλοντική αναβάθμιση, πολιτισμός, τουρισμός κ.λ.π).

3) ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οδοποιία Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων
Προϋπολογισμός έργου: 1.495.000,00 ευρώ
Περιλαμβάνει:
-Ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις σε (34) περιοχές του Δήμου(σε όλους τους οικισμούς)

Ολοκλήρωση υφισταμένης Δημοτικής Οδού Καλλονής - Χώριζα
Προϋπολογισμός έργου: 740.000,00 ευρώ
Περιλαμβάνει:
Συνέχιση της ασφαλτόστρωσης της οδού προ Χώριζα από Καλλονή.


Ηλεκτροφωτισμός στους οικισμούς Ευαγγελισμού και Βαθύ Μεθάνων
Προϋπολογισμός έργου: 372.000,00 ευρώ
Περιλαμβάνει: Αντικατάσταση των ιστών και φωτιστικών σωμάτων στην παράλια ζώνη του οικισμού Βαθύ και την επέκταση του ηλεκτροφωτισμού από το κοιμητήριο του οικισμού Ευαγγελισμού έως την αρχή του οικισμού.