ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

       
Διευκρινίσεις για τους κανόνες που ισχύουν στην εστίαση (10/11/2020)
 
Μετά την δημοσίευση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.2020), παραθέτω τα βασικά σημεία που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης στις περιοχές «Επιτήρησης», στις οποίες συγκαταλέγεται και τα Μεθανα:

1. Αριθμός πελατών:
α) Εσωτερικοί χώροι: 50% επί της ισχύουσας δυναμικότητας του ενός πελάτη ανά 1,30τ.μ., δηλαδή ένας πελάτης ανά 2,60τ.μ. (αριθμός πελατών = 38% επί των τ.μ.)
β) Εξωτερικοί χώροι: 40% επί της ισχύουσας δυναμικότητας ενός πελάτη ανά 0,70τ.μ, δηλαδή ένας πελάτης ανά 1,75τ.μ. (αριθμός πελατών = 57% επί των τ.μ.)
γ) Έως 6 άτομα ανά τραπέζι
2. Αποστάσεις:
α) 0,90μ. μεταξύ πλευρών τραπεζιών στις οποίες δεν υπάρχουν καρέκλες
β) 1,20μ. μεταξύ πλευρών τραπεζιών που μόνο στην μία υπάρχει καρέκλα
γ) 1,80μ. μεταξύ πλευρών τραπεζιών που και στις δύο υπάρχουν καρέκλες
3. Απαγορεύσεις:
α) Απαγόρευση λειτουργίας από 23:30 έως 05:00 (εξαιρέσεις: λειτουργία delivery, εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας με κλειδωμένη πόρτα).
β) Απαγόρευση ορθίων, ζωντανής μουσικής και πώλησης αλκοόλ σε περίπτωση λειτουργίας ως delivery.
Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι που αφορούν στην πληρότητα των χώρων τραπεζοκαθισμάτων θα γίνονται (και) επί αριθμού καρεκλών.

Επίσης, είναι αυτονόητο ότι, λόγω των διαφορετικών ποσοστών πληρότητας που ισχύουν σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να γίνει ανεχτή η τοποθέτηση συστημάτων (πάνελ, τζάμια, οδηγοί, σταθερές κατασκευές) που δημιουργούν συνθήκες εσωτερικών χώρων σε εξωτερικούς χώρους.